Về việc thực hiện Thông báo số 306/TB-VPUB ngày 10/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1363/UBND-VP
Ngày ban hành 11/06/2021
Ngày hiệu lực 11/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Thông báo số 306/TB-VPUB ngày 10/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới