Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 628/BC-UBND
Ngày ban hành 16/06/2021
Ngày hiệu lực 16/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới