Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Hội nông dân Việt nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020
Số ký hiệu văn bản 199/KH-UBND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Hội nông dân Việt nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới