Báo cáo tình hình các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 597/BC-UBND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới