Về việc bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thu
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới