Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022
Số ký hiệu văn bản 232/KH-UBND
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm 232_1.pdf
Văn bản mới