Kế hoạch Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025N
Số ký hiệu văn bản 231/KH-UBND
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025N
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực An ninh- Quốc phòng
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới