Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1207/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới