V/v rà soát, tổng hợp phương tiện và lái xe, phân loại đăng ký phạm vi hoạt động liên tỉnh và hoạt động nội tỉnh; đề xuất ưu tiên tiêm phòng vắc xin phòng covid-19
Số ký hiệu văn bản 2006/UBND-VP
Ngày ban hành 17/08/2021
Ngày hiệu lực 17/08/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát, tổng hợp phương tiện và lái xe, phân loại đăng ký phạm vi hoạt động liên tỉnh và hoạt động nội tỉnh; đề xuất ưu tiên tiêm phòng vắc xin phòng covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới