Quyết định thành lập Đoàn Giám sát về việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã tại kỳ họp thứ Nhất, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03/QĐ-PC
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 18/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Đoàn Giám sát về việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã tại kỳ họp thứ Nhất, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lừ Mai Văn
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới