Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định người lao động làm việc trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 2155/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 18/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định người lao động làm việc trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới