Quyết định Phê duyệt danh sách 05 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung
Số ký hiệu văn bản 2156/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 18/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt danh sách 05 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới