V/v triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2177/UBND-VP
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới