Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 (từ 21- 30/12/2021) Giải pháp thực hiện công tác tài chính ngân sách năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1821/BC-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 (từ 21- 30/12/2021) Giải pháp thực hiện công tác tài chính ngân sách năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-bc 10 ngay 30.12.2021.pdf
PL Bc thu chi 10 ngay 30.12.2021.xls
Văn bản mới