Báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết đơn thư tháng 02/2022
Số ký hiệu văn bản 164/BC-UBND
Ngày ban hành 14/02/2022
Ngày hiệu lực 14/02/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết đơn thư tháng 02/2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm saoy-164_1.pdf
Văn bản mới