Kế hoạch Phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 112/KH-UBND
Ngày ban hành 18/03/2022
Ngày hiệu lực 18/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-112. kh phat trien dl 2022 l.1.pdf
Văn bản mới