V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022
Số ký hiệu văn bản 867/UBND-KTHT
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv 867 trien khai ngay khcn.pdf
Văn bản mới