Tổng số: 79
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
281/TB-VP 25/07/2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch UBND huyện (từ 25 - 31/7/2022)
Lượt xem: 7
Tải về 0
275/TB-VP 18/07/2022 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (18-24/7/2022)
Lượt xem: 23
Tải về 0
25/BC-BTCD 15/07/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 16
Tải về 0
271/BC-VP 15/07/2022 Báo cáo tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 7/2022
Lượt xem: 16
Tải về 0
150/TB-VP 14/07/2022 Thông báo việc sử dụng mẫu dấu của UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 19
Tải về 0
264/TB-VP 12/07/2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 16
Tải về 0
264/TB-VP 12/07/2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 15
Tải về 0
231/BC-VP 15/06/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 06/2022
Lượt xem: 34
Tải về 0
18/BC-BTCD 15/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 06 năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về 0
20/BC-BTCD 15/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 06 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 23
Tải về 0
12345678