Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
179/BC-VP 18/05/2021 Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 11
Tải về 0
178/TB-VP 17/05/2021 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 17/5/2021-23/5/2021)
Lượt xem: 20
Tải về 3
156/TB-VP 26/04/2021 Thông Báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 26/4/2021-02/5/2021)
Lượt xem: 16
Tải về 1
126/TB-VP 05/04/2021 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/4/2021-11/4/2021)
Lượt xem: 43
Tải về 5
121/TB-VP 29/03/2021 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/3/2021 - 04/4/2021)
Lượt xem: 14
Tải về 0
122/TB-VP 29/03/2021 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 29/3/2021-04/4/2021)
Lượt xem: 20
Tải về 0
94/TB-VP 08/03/2021 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 08/3/2021-14/3/2021)
Lượt xem: 31
Tải về 0
93/TB-VP 08/03/2021 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/3/2021-14/3/2021)
Lượt xem: 32
Tải về 3
69/TB-VP 22/02/2021 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/02/2021-28/02/2021)
Lượt xem: 27
Tải về 1
62/TB-VP 08/02/2021 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 08/02/2021-28/02/2021
Lượt xem: 28
Tải về 1
12345