Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
97/NQ-HĐND 21/06/2022 Nghị quyết về chường trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về 0
01/NQ-HĐND 18/06/2021 Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 68
Tải về 4
02/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 63
Tải về 3
03/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 68
Tải về 0
04/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 80
Tải về 2
05/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 102
Tải về 3
06/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 86
Tải về 4
07/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 74
Tải về 4
12/NQ-HĐND 18/06/2021 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu văn hóa tâm linh, huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 75
Tải về 4
198/NQ-HĐND 17/12/2020 Nghị quyết về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 46
Tải về 2
12