Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/NQ-HĐND 18/06/2021 Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 28
Tải về 3
02/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 27
Tải về 3
03/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 25
Tải về 0
04/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 29
Tải về 2
05/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 37
Tải về 3
06/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 34
Tải về 4
07/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 21
Tải về 4
12/NQ-HĐND 18/06/2021 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu văn hóa tâm linh, huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 6
Tải về 0
198/NQ-HĐND 17/12/2020 Nghị quyết về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 22
Tải về 2
195/NQ-HĐND 17/12/2020 Nghị quyết về Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 26
Tải về 1
12