Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
805/BC-BCĐ 15/07/2021 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 10
Tải về 1
226/KH-UBND 14/07/2021 Kế hoạch Tập huấn về công tác cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Lượt xem: 6
Tải về 0
01/NQ-HĐND 18/06/2021 Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 28
Tải về 3
02/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 27
Tải về 3
03/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 25
Tải về 0
04/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 29
Tải về 2
05/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 37
Tải về 3
06/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 34
Tải về 4
07/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 21
Tải về 4
20/TB-HĐXT 09/06/2021 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện xét tuyển lần 2; Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục Đào tạo huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Lượt xem: 47
Tải về 5
123456