Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
206/KH-UBND 13/07/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 15
Tải về 0
204/KH-UBND 12/07/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua "thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công" trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 16
Tải về 0
199/KH-UBND 07/07/2022 Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về 0
571/BC-UBND 19/05/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Quỳnh Nhai thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
Lượt xem: 23
Tải về 0
574/BC-UBND 19/05/2022 Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 20
Tải về 0
567/BC-UBND 18/05/2022 Báo cáo Tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 19
Tải về 0
310/BC-UBND 18/03/2022 Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã Quý I năm 2022
Lượt xem: 46
Tải về 1
59/KH-UBND 15/02/2022 Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 28
Tải về 0
02/TB-HĐTD 14/02/2022 Thông báo Triệu tập thí sính đủ điều kiện dự thi trắc nghiệm Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Lượt xem: 51
Tải về 3
371/KH-UBND 31/12/2021 Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, các nhân về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 41
Tải về 2
12345678