Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/NQ-HĐND 18/06/2021 Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 28
Tải về 3
02/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 27
Tải về 3
03/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 25
Tải về 0
04/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 29
Tải về 2
05/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 37
Tải về 3
06/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 34
Tải về 4
07/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 21
Tải về 4
12/NQ-HĐND 18/06/2021 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu văn hóa tâm linh, huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 6
Tải về 0
144/KH-UBND 16/04/2021 Kế Hoạch Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 17
Tải về 0
04287/TB-VP 04/01/2021 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 04/01/2021)
Lượt xem: 15
Tải về 1
123456