Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
881/BC-BCĐ 19/07/2022 Tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (ngày 19/7/2022)
Lượt xem: 20
Tải về 0
25/BC-BTCD 15/07/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 13
Tải về 0
271/BC-VP 15/07/2022 Báo cáo tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 7/2022
Lượt xem: 14
Tải về 0
843/BC-UBND 07/07/2022 Báo cáo Kết quả triển khai công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 1
231/BC-VP 15/06/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 06/2022
Lượt xem: 32
Tải về 0
18/BC-BTCD 15/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 06 năm 2022
Lượt xem: 28
Tải về 0
20/BC-BTCD 15/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 06 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 23
Tải về 0
164/BC-BCH 25/05/2022 Báo cáo Tình hình thiệt hại do mưa to gây ra ngày 23, 24/5/2022 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 18
Tải về 2
581/BC-UBND 20/05/2022 Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 20/5/2022
Lượt xem: 26
Tải về 0
571/BC-UBND 19/05/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Quỳnh Nhai thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
Lượt xem: 23
Tải về 0
123456789