Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
805/BC-BCĐ 15/07/2021 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 10
Tải về 1
38/BC-BTCD 15/07/2021 Báo cáo Công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 06 năm 2021
Lượt xem: 12
Tải về 0
657/BC-UBND 21/06/2021 Báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 15
Tải về 2
641/BC-UBND 18/06/2021 Báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 10
Tải về 1
618/BC-UBND 16/06/2021 Báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 10
Tải về 0
628/BC-UBND 16/06/2021 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 8
Tải về 0
597/BC-UBND 14/06/2021 Báo cáo tình hình các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 16
Tải về 0
541/BC-UBND 07/06/2021 Báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 10
Tải về 0
179/BC-VP 18/05/2021 Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 19
Tải về 0
04/BC-BTCD 15/01/2021 Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện tháng 01/2021
Lượt xem: 22
Tải về 0
123456