Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
231/BC-VP 15/06/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 06/2022
Lượt xem: 34
Tải về 0
1157/BC-UBND 17/09/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa một cửa kiên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Quý III năm 2021
Lượt xem: 48
Tải về 2
38/BC-BTCD 15/07/2021 Báo cáo Công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 06 năm 2021
Lượt xem: 60
Tải về 2
22/BC-VP 15/01/2021 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 01 năm 2021
Lượt xem: 49
Tải về 0
405/BC-VP 16/11/2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 11/2020
Lượt xem: 42
Tải về 0
683/BC-UBND 17/06/2020 Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai Quý II năm 2020
Lượt xem: 63
Tải về 5
863/UBND-VP 24/04/2020 Đẩy mạnh triển khai và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 110
Tải về 1
466/BC-UBND 21/04/2020 Báo cáo về việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (Số liệu Báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến 30/3/2020)
Lượt xem: 82
Tải về 0
160/BC-VP 16/04/2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 04/2020
Lượt xem: 69
Tải về 0
729/UBND-VP 10/04/2020 Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Lượt xem: 74
Tải về 0
12