Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/BC-VP 15/01/2021 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 01 năm 2021
Lượt xem: 20
Tải về 0
405/BC-VP 16/11/2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 11/2020
Lượt xem: 18
Tải về 0
683/BC-UBND 17/06/2020 Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai Quý II năm 2020
Lượt xem: 42
Tải về 5
863/UBND-VP 24/04/2020 Đẩy mạnh triển khai và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 74
Tải về 1
466/BC-UBND 21/04/2020 Báo cáo về việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (Số liệu Báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến 30/3/2020)
Lượt xem: 64
Tải về 0
160/BC-VP 16/04/2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 04/2020
Lượt xem: 52
Tải về 0
729/UBND-VP 10/04/2020 Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Lượt xem: 55
Tải về 0
687/UBND-VP 07/04/2020 Triển khai Quyết Định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ
Lượt xem: 87
Tải về 0
610/UBND-VP 30/03/2020 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Lượt xem: 51
Tải về 1
266/BC-UBND 26/03/2020 Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai Quý I năm 2020
Lượt xem: 50
Tải về 2
12