Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/CT-UBND 28/04/2021 Chỉ Thị về việc tổ chức diễn tập ứng phó báo lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Lượt xem: 15
Tải về 0
144/KH-UBND 16/04/2021 Kế Hoạch Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 9
Tải về 0
317/KH-UBND 30/12/2020 Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 14
Tải về 1
198/NQ-HĐND 17/12/2020 Nghị quyết về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 21
Tải về 2
309/KH-UBND 16/12/2020 Kế hoạch công tác bảo vệ, đấu tranh về Nhân quyền năm 2021
Lượt xem: 19
Tải về 0
1324/BC-UBND 11/12/2020 BC công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 18
Tải về 0
293/KH-UBND 23/11/2020 Kế hoạch tăng cường công tác phòng, ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Lượt xem: 18
Tải về 0
2376/UBND-TTr 16/11/2020 V/v báo cáo kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước năm 2020
Lượt xem: 20
Tải về 1
1877/UBND-TTr 07/09/2020 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội
Lượt xem: 18
Tải về 1
935/BC-UBND 28/08/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III, 9 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
Lượt xem: 25
Tải về 2
12