Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
267/KH-UBND 07/09/2021 Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021
Lượt xem: 2
Tải về 0
2268/QĐ-BCĐ 06/09/2021 Quyết định thành lập Tổ đại diễn, Tổ đảm bảo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021
Lượt xem: 6
Tải về 0
2203/UBND-TTr 06/09/2021 V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 7
Tải về 0
260/KH-UBND 19/08/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, vụ án tham nhũng
Lượt xem: 22
Tải về 0
993/BC-UBND 19/08/2021 Báo cáo tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020
Lượt xem: 17
Tải về 0
2155/QĐ-UBND 18/08/2021 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định người lao động làm việc trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 16
Tải về 3
1694/UBND-TTr 16/07/2021 V/v Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 01/2021/TT-TTCP
Lượt xem: 37
Tải về 1
227/KH-UBND 14/07/2021 Kế hoạch Tổ chức luyện tập cho lực lượng PCCC cơ sở tham gia thi đấu tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lương phòng cháy, chữa cháy tỉnh Sơn La
Lượt xem: 15
Tải về 0
05/CT-UBND 28/04/2021 Chỉ Thị về việc tổ chức diễn tập ứng phó báo lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Lượt xem: 32
Tải về 0
144/KH-UBND 16/04/2021 Kế Hoạch Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 24
Tải về 0
123