Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1214/BC-UBND 04/11/2022 Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 Tải về
1042/BC-UBND 12/09/2022 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 Tải về
227/KH-UBND 04/08/2022 Kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư Tải về
1573/UBND-TTr 29/07/2022 Công văn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Tải về
219/KH-UBND 28/07/2022 Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 Tải về
1449/UBND-CA 11/07/2022 Phối hợp cấp tài khoản định danh điện tử đối với công chức, viên chức, cán bộ làm việc trong các cơ quan, đơn vị của huyện Tải về
852/UBND-CA 29/04/2022 Tăng cường công tác bảo đảm ANTT Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân và Festival trái cây 2022 Tải về
484/BC-UBND 29/04/2022 BC công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Số liệu từ ngày 31/3/2022 đến ngày 29/4/2022) Tải về
850/UBND-CA 29/04/2022 V/v đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022 Tải về
117/KH-UBND 21/03/2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” năm 2022 Tải về
12345