Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
592/QĐ-UBND 30/03/2021 Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện
Lượt xem: 24
Tải về 1
62/QĐ-UBND 05/01/2021 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Lượt xem: 20
Tải về 1
1372/BC-UBND 17/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2020
Lượt xem: 20
Tải về 0
1232/BC-UBND 23/11/2020 Báo cáo kết quả xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2020
Lượt xem: 21
Tải về 2
246/KH-UBND 31/08/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính huyện Quỳnh Nhai, năm 2020
Lượt xem: 28
Tải về 1
246/KH-UBND 31/08/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính huyện Quỳnh Nhai, năm 2020
Lượt xem: 30
Tải về 2
199/KH-UBND 07/07/2020 Kế hoạch Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS năm 2020
Lượt xem: 20
Tải về 1
168/KH-UBND 19/05/2020 Kế hoạch giữ vững các thành phần Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2019 thuộc nhóm điểm trung bình cao và cao nhất, khắc phục nhóm điểm thấp và trung bình thấp của UBND huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 40
Tải về 3
1035/UBND-VP 18/05/2020 Về việc tăng cường công tác trực và làm việc tại bộ phận Một cửa
Lượt xem: 38
Tải về 4
419/BC-UBND 08/04/2020 Báo Cáo Thực hiện Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Lượt xem: 93
Tải về 1
12