Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Số ký hiệu văn bản 53/KH-UBND
Ngày ban hành 18/02/2021
Ngày hiệu lực 18/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới