Thông Báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng công chức xã vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển dụng công chức xã khắc phuc theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Số ký hiệu văn bản 92/TB-UBND
Ngày ban hành 30/03/2021
Ngày hiệu lực 30/03/2021
Trích yếu nội dung Thông Báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng công chức xã vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển dụng công chức xã khắc phuc theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới