Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đinh Ngọc Vương
Tài liệu đính kèm 01 nq.pdf
Văn bản mới