V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư
Số ký hiệu văn bản 1919/UBND-NN
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới