Kế hoạch Duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, UBND các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 2022
Số ký hiệu văn bản 02/KH-UBND
Ngày ban hành 04/01/2022
Ngày hiệu lực 04/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, UBND các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm saoy-02 kh_1.pdf
Văn bản mới