Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 94/KH-UBND
Ngày ban hành 10/03/2022
Ngày hiệu lực 10/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-9- kh so 94- ubnd thuc hien de an cong uoc tra tan nam 2022.pdf
Văn bản mới