V/v tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 1196/UBND-TP
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung V/v tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv so 1196- ubnd de an cong chung.pdf
Văn bản mới