Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, hè năm 2022
Số ký hiệu văn bản 213/KH-UBND
Ngày ban hành 25/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, hè năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm 213_0001.pdf
Văn bản mới