Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 259/KH-UBND
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh-so-259-ubnd-kiem-tra-cong-tac-theo-doi-thpl-nam-2022-1-.pdf
Văn bản mới