Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
104/TB-UBND 02/04/2021 Thông Báo Kết quả phiên họp thứ 58 UBND huyện khóa XX
Lượt xem: 23
Tải về 3
195/NQ-HĐND 17/12/2020 Nghị quyết về Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 23
Tải về 0
71/KH-TTHĐND 07/11/2020 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 21
Tải về 3
184.185.186/NQ-HĐND 21/08/2020 Nghị quyết HĐND huyện tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất Nơi
Lượt xem: 23
Tải về 0
117/TB-UBND 14/07/2020 Thông báo kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp bàn giải quyết nội dung kiến nghị của công dân
Lượt xem: 38
Tải về 2
79/TB-UBND 12/05/2020 Thông Báo Chức danh, chữ ký của đồng chí Cầm Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 50
Tải về 5
65/KH-TTHĐND 12/05/2020 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 43
Tải về 3
185/TB-HĐND 07/05/2020 Thông Báo kết quả Hội nghị trao đổi thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 53
Tải về 1
172/NQ-HĐND 28/04/2020 Nghị Quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Lượt xem: 78
Tải về 2
60/TB-UBND 24/04/2020 Thông báo kết luận họp giao ban đầu tuần của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 60
Tải về 0
1234567