Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

          Ngày 06/4 HĐND huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đồng chí Nguyễn Văn Thu - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

        Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tế của địa phương, HĐND huyện đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Xem xét việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; Dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Quy hoạch chung nông thôn và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn; Dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình quảng bá du lịch lòng hồ thủy điện “Quỳnh Nhai InlandSea”…

        Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt các tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp với tỉ lệ 100%./.

Tác giả:Mạnh Hùng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 8,713
  • Tất cả: 763,658
Đăng nhập